Mandrake 9.1 ve 'root'
Önceki Konsolda 'root' Sonraki

Mandrake 9.1'de 'root' olmak - Ağustos 2003
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Konsolda 'root'

Konsol veya konsollar Linux'un en önemli parçalarından biridir. Mandrake Linux'ta ctrl+alt+F1 den ctrl+alt+F7'ye kadar 7 adet konsol bulunmaktadır. Bunlardan ilk 6'sı text ortamında, yedincisi ise grafik - X ortamındadır.

Bir konsol ilk açıldığında kullanıcı girişi beklemektedir. Buraya kullanıcı adı yazılır ve enter'a basılır. Ardından parola sorulur. Burada parola girilirken ekranda girdiğiniz tuşların karşılığı olarak hiçbirşey görüntülenmez. Tüm parola girildikten sonra enter'a basılır, eğer herşey doğru ise kullanıcı sisteme girmiş olur.

'root' olarak bir konsolu kullanmak için, kullanıcı ismi yerine root yazar ve root parolasını gireriz. Bu şekilde sisteme girdiğimizde tüm yaptıklarımızı 'root' yetkileri ve kimliği ile yapmış oluruz.

Herhangi bir kullanıcı için giriş yapılmış bir konsoldan

  exit

yazarak sistemden çıkarız.


Önceki Ön sayfa Sonraki
Mandrake 9.1 ve 'root' Mandrake 9.1 ve 'root' Grafik Ortamda 'root'

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com