RPM Oluşturmak
Yöntemler Mandrake İçin RPM Oluşturmak Tarball'dan RPM - gerbv

RPM Oluşturmak - 050112
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

.src.rpm'den RPM

İşe Mandrake Linux FTP yansılarından birinden aumix-2.8-7mdk.src.rpm dosyasını indirmekle başlarız. Kolay olarak konqueror'da dosyanın bulunduğu dizine gidip sağ menüden Eylemler-> Terminali Burada Aç seçeneğini kullanarak bir terminal açarız ve buradan aşağıdaki gibi paketi kurarız.

[tanju@gezgin Srpms]$ rpm -ivh aumix-2.8-7mdk.src.rpm
uyarı: aumix-2.8-7mdk.src.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 26752624
  1:aumix         uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak%)
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: kullanıcı deaddog yok - root kullanılacak
uyarı: grup deaddog yok - root kullanılacak
########################################### [100%]
[tanju@gezgin Srpms]$

Görüldüğü gibi bazı uyarı mesajları bulunmakta. Bunlar önemli değil. Bu işlem sonucunda paket içeriğinde bulunan aumix.spec dosyası SPECS dizinine, kaynak ve yama dosyaları da SOURCES dizinine yerleşecektir.

[tanju@gezgin SOURCES]$ ls aumix*
aumix-2.7-devfs-compliant.patch.bz2 aumix-2.8-utf8_vs_gtk2.patch.bz2
aumix-2.8-close-dialogs.patch.bz2  aumix-mute.1.bz2
aumix-2.8.tar.bz2
[tanju@gezgin SPECS]$ ls aumix*
aumix.spec

Şu durumda rpm oluşturmak için gerekenler yerine yerleştirilmiştir. Spec dosyası .src.rpm paketiyle gelmiştir ve işimiz kolaydır. Görüldüğü gibi asıl program paketi olan aumix-2.8.tar.bz2 dosyasının dışında farklı dosyalar da bulunmaktadır. Bunların nerede kullanıldığı yukarda açıklanmıştı. Rpm oluşturmak için kolay olsun diye SPECS dizininde terminali açar ve

[tanju@gezgin SPECS]$ rpm -ba aumix.spec

komutu ile işlemi başlatırız.

Yazıldı: /home/tanju/rpm/SRPMS/aumix-2.8-7mdk.src.rpm
Yazıldı: /home/tanju/rpm/RPMS/i586/aumix-2.8-7mdk.i586.rpm
%clean icra ediliyor: /bin/sh -e /home/tanju/rpm/tmp/rpm-tmp.56701
+ umask 022
+ cd /home/tanju/rpm/BUILD
+ cd aumix-2.8
+ rm -rf /home/tanju/rpm/tmp/aumix-2.8-droot
+ exit 0
[tanju@gezgin SPECS]$

Son satırda exit 0 gördüğümüzde işlem başarıyla tamamlanmıştır. Evet ilk RPM'imizi oluşturmuş bulunuyoruz. Aramıza hoş geldiniz! Eğer bu işe ciddi olarak devam edecekseniz sizi çoğu zaman terletecek, bolca düşündürecek hatta kimi zaman saçınızı yolduracak, zamanınızı alacak işlemleriniz başladı demektir... Oluşturulan RPM'lerinizi yerlerinde bulabilirsiniz. Evet .rpm ve .src.rpm oluşturuldu.

~/rpm/SRPMS/aumix-2.8-7mdk.src.rpm
~/rpm/RPMS/i586/aumix-2.8-7mdk.i586.rpm

SRPM'den RPM oluşturmak iki nedenle gerekir. Birincisi sistemde farklılıklar vardır ve bu duruma uygun olarak yeniden RPM oluşturulması gereklidir. İkincisi bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Eğer değişiklik yapılmayacaksa kolay bir yöntem olarak

rpmbuild --rebuild paket_adı.src.rpm

komutu kullanılabilir.

 


Yöntemler Ön sayfa Tarball'dan RPM - gerbv
Mandrake İçin RPM Oluşturmak

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com