RPM Oluşturmak
SpecFile Mandrake İçin RPM Oluşturmak .src.rpm'den RPM

RPM Oluşturmak - 050112
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Yöntemler

Elimizde bulunan kaynaklara göre çeşitli yöntemlerle RPM oluşturabiliriz. RPM dosyaları iki türdür. Uzantısı sadece .rpm olan ve .src.rpm olan farklı iki türün ilkinde derlenmiş olan binary dosyalar yer alırken ikincisinde adından da anlaşılacağı gibi source-kaynak dosyaları yer alır. .rpm dosyaları kurulum yapmak için kullanılırken .src.rpm dosyaları genellikle başka bir sistem için programın .rpm dosyasını yeniden oluşturmak üzere kullanılır.

İşin esasında spec dosyası oluşturarak .tar.gz'den RPM oluşturmak vardır. Bu yöntem yukarda belirtilen sistem hazırlıkları yapıldıktan sonra düzenlenen yerde rpm oluşturmak ve URPMB scriptini kullanarak programın kaynak kodları ve oluşturulan spec dosyası ile bir dizinde rpm oluşturmak durumunda kullanılır. Kaynak kodları ve spec dosyası içeren .src.rpm paketleri ile daha önce çalışması yapılmış olan paketler yeniden oluşturmak için kullanılırlar.

Kaynak kodları içeren .tar.gz dosyası içinde spec dosyası bulunması durumunda RPM programı ile RPM oluşturulacağı gibi, aslında amacı RPM oluşturmak olmayan checkinstall programı ile de RPM oluşturulabilir.

Bundan sonraki bölümlerde sistem hazırlığı bölümünde anlatılan işlemleri sisteminizde yapmış ve sisteminizi RPM oluşturmaya hazırlamış olmalısınız.

RPM oluşturmak için SPECS dizininde aşağıdaki komutları kullanırız:

rpm -ba paket_adı.spec

Burada -b'den sonra gelen parametre farklı aşamalara kadar işlem yapmayı sağlar. 'a' parametresi ile 'all' yani herşey yapılır. Sonuçta .rpm ve .src.rpm dosyaları oluşturulur. -bb kullanıldığında yalnızca .rpm oluşturulurken, -bi kullanıldığında işlem make-install aşamasından sonra kesilir. Bu son durumda tmp alanında sisteminize kurulmuş olacağı konumlarda dosyaları görebilirsiniz. Bu komutlar hakkında daha fazla bilgi için man rpm, man rpmbuild veya info rpm, info rpmbuild ile man veya info bilgilerine bakabilirsiniz.

 


SpecFile Ön sayfa .src.rpm'den RPM
Mandrake İçin RPM Oluşturmak

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com