RPM Oluşturmak
Test ve Sonrası Mandrake İçin RPM Oluşturmak

RPM Oluşturmak - 050112
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Kaynaklar

Yazının hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır:

Mandrake Linux teknik dökümanları:
RpmHowTo
RpmHowToAdvanced
MandrakeMenu
MandrakeGroups

IBM Makaleleri. (Üç bölüm.)
Packaging software with RPM - Part1

RedHat Magazine
Better living through RPM - Part2

Bu yazıda görüldüğü gibi Mandrake Linux için kullanılacak RPM dosyalarında belli özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle Mandrake Linux kullanıcılarının gerek duydukları yazılımı doğru kaynaktan elde etmeleri daha uygundur. Mandrake Linux kullanıcısı olmayıp RPM kullanan diğer dağıtımları kullanan ve kaynak olarak İnternette bulunan ve çoğu Mandrake Linux için oluşturulmamış dosyaları önerenlere itibar edilmemelidir. Mandrake Linux RPM kullanıyor olsa da bir RedHat değildir. Bu tür paketleri sistemlerine kuranlar en azından sistemlerini kirletirler ve daha da önemlisi güvenlik riskine girmiş olurlar.

Mandrake Linux için paket kaynakları kendi FTP siteleri ve onların yansıları:
www.mandrakelinux.com/en/ftp.php3
plf.zarb.org/mirrors.php

Yazıda örnek olarak ele alınan gerbv ve muhasebeci programlarının son hali ile dosyaları:
gerbv-1.0.0-1mdk.i586.rpm
gerbv-1.0.0-1mdk.src.rpm
gerbv.spec
muhasebeci-0.5.5-YTLmdk.i586.rpm
muhasebeci-0.5.5-YTLmdk.src.rpm
muhasebeci.spec


Test ve Sonrası Ön sayfa
Mandrake İçin RPM Oluşturmak

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com