icpins

Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com 060210

icpins, lazarus/fpc ile yazılmış açık kaynak kodlu, entegre devrelerin bacak isimlerini grafik olarak gösteren bir yardımcı programdır.

icpins ana penceresi
Sil (Single in line/tek sıra) ve Dil (Dual in line/çift sıra) bacak şekilerini kullanabilir. Programın ana penceresi amacına uygun olacak şekilde sade ve gereken bilgiyi gösterir şekilde tasarlanmıştır.

Veri dosyaları, inifiles yapısında olup text dosyalarıdır. Programın kendi entegre/bacak editörü kullanılabileceği gibi bir text editörü ile de kullanılabilir.

Program çalıştırıldığında kullanıcının ana dizininde .icpins.conf dosyası oluşturur ve yüklü bulunan veri dosyası, seçili entegre, pencere boyutları ve konumu gibi bilgileri saklamak için kullanılır. Bu dosya da inifiles formatında text dosyasıdır.


Program, Kaynak Kodları ve Veri Dosyaları:

Program icpins adlı bir tek çalıştırılabilir elf dosyasından oluşmaktadır. Bu dosya kullanıcı alanında herhangi bir dizine kopyalanıp çalıştırılabilir. Özel bir kurulum gerektirmez. İsteyenler programın kaynak kodlarını bulunduran, lazarus içinden Publish edilerek elde edilmiş dosyaları lazarus projesi olarak kullanabilirler.

icpins.bz2 (708.1 KB) Kullanıcının kendi alanından çalıştırılması önerilir. (md5sum: a750f6cc1fc25f114b31875729012ffa icpins)

icpins-060210.tar.gz - Kaynak kodlar. (79.4 KB) lazarus içinden proje olarak kullanılabilir. (md5sum: a2fef5e1a58e0eb007edb71d4362c898 icpins-060210.tar.gz)

sample.pin - Örnek veri dosyası. Program çalıştıktan sonra sağ-menüden Load File ile yüklenerek kullanılır.

Kullanım ve Özellikler:

icpins menu
Ana pencere üzerine sağ tıklandığında açılan pop-up menü ile gerekli işlemler yapılabilir.

New File ile yeni bir data dosyası oluşturulur. Bu dosyada hiçbir bilgi yer almamaktadır. Yeni verileri girmeniz gerekir.

Load File ile mevcut bir data dosyası yüklenir.

Save File girilmiş olan bilgileri bir dosyaya kaydetmeniz içindir.New Part menü girişi o anda bulunan entegrenin değerleri ile yeni bir veri oluşturur ve sizin edit edebilmeniz için edit penceresini açar.

Eğer farklı bir bacak yapısı ve paket biçimi kullanacaksanız ilk önce bunları değiştirmeniz gerekir. Yeni entegreye bir isim verildikten sonra Ok tuşu ile veri listesine ekleyebilirsiniz. Ya da bacakların isimlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilirsiniz.

Her bacak dört farklı özellik ile tanımlanabilir.

Not Defined: Bacak fonksiyonunun belirtilmediği ve yalnızca düz bir çizgi ile gösterilen şekildir. Besleme bacakları için kullanılabilir.

I/O: Bacağın hem input/giriş hem de output/çıkış olarak kullanılabildiğini belirtir ve her iki yöne doğru ok ile gösterilir.

Input: Yalnız input/giriş özelliğine sahip bacaklarda kullanılır ve entegre yönünde bir ok ile gösterilir.

Output: Yalnız output/çıkış özelliğine sahip bacaklarda kullanılır ve entegreden dışarıya doğru bir ok ile gösterilir.

Pin ile belirtilen edit edilecek bacak numarası aynı sıradaki sol-sağ oklar ile değiştirilebilir. Seçilen bacak için Pin Name girişine istenilen isim yazılır. Burada evrik girişler için kullanılan üzeri çizgili isim yazabilmek için, üzeri çizgili olacak bölüm iki adet | karakteri arasına alınmalıdır. Resimde görülen |MCLR| üzeri çizgili olarak çıkacaktır.


Sağ-Menü'de yer alan Edit Part ile o an seçili olan entegrenin bilgilerinin değiştirilmesi için edit penceresi açılır. Delete Part ise, yine o an seçili olan entegrenin veri dosyasından silinmesini sağlar.

Delete Part


Reorder girişi, verilerin yeniden sıralanması için kullanılır. Seçilen entegrenin ismi up/down tuşları ile yukarı ya da aşağı sıraya alınabilir.Bu program FPC/Lazarus kullanılarak yazılmıştır.
www.lazarus.freepascal.org
www.freepascal.org


Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com