Mandrake Linux 9.1
nVidia Sürücüsünü Yüklemek

nVidia Sürücüsü - 20 Ekim 2003
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

nVidia Sürücüsünü Yüklemek

Mandrake Linux 9.1 için nVidia sürücüsünü yüklemek ne yapacağınızı bildiğiniz durumda büyük bir olasılıkla başarıyla gerçekleştirilecektir. nVidia Linux için geliştirdiği sürcüsüne 'unified driver' diyor. Bu dosya popüler dağıtımlar için tek kurulum dosyası olarak kullanıliyor.

nVidia sürücüsü sisteme GLX desteğini DRI (Direct Rendering Interface) olarak, başka bir deyişle donanım destekli hızlandırma olarak vermek için kuruluyor. XFree86 ile kurulan 'nv' sürcüsü ise GLX desteğini 'yazılım' olarak verebiliyor. Linux'ta GLX desteğinin testi için kullanabileceğimiz iki program bulunuyor. 'glxinfo' ve 'glxgears'. Bu programları konsoldan kullanabiliyoruz. glxinfo programı sistemde mevcut glx desteği hakkında bilgi veriyor. Bunun verdiği bilgilerin ilk satırlarında (normal olarak 3. satırda) DRI ile ilgili

direct rendering: no

gibi bir satır yer alıyor. Sürücü yüklendikten sonra sonuç 'yes' oluyor. 'glxgears' programı da konsoldan çalıştırılıyor ve dönen üç dişli bulunan bir pencere açıyor. Açıldığı konsolda ise her 5 saniyede programın frame-çerçeve hızını ölçen satırlar çıkıyor. İşlemi durdurmak için programın çalıştırıldığı konsol seçili iken Ctrl+C tuşlarını kullanmanız gerekiyor.

Kullanacağımız sürücü dosyasının adı NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run (4363 sürümü için). Bu dosya kurulum için gerekli olan her şeyi kapsıyor. Önce bu dosyayı kolay olacağı için grafik ortamda, mesela

/home/user/rpms

gibi bir yere kopyalayalım. Bunun ardından kurulum sonunda değişecek olan /etc/X11/XF86Config-4 dosyasının yedeğini alalım. Bunun için Ctrl+Alt+F1 ile açtığımız bir konsolda 'root' olarak giriş yapalım ve aşağıdakini uygulayalım.

cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4-saved

Bu işlem sonucunda mevcut configürasyon dosyamız yeni ismi ile de kaydedilmiş olur. Ardından asıl yükleme işine geçelim. 'root' olarak giriş yaptığımız konsolda

init 3

komutu ile X sunucusunu kapatan konsol moduna geçelim. Bu durum nVidia sürücüsünün yüklenmesi için gereklidir. X ortamı çalışırken sürücüyü kurmaya başlarsanız, kurulum sizi uyararak durdurur. Şimdi

cd /home/user/rpms
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run

yazarak kurulumu başlatalım. Kurulumu 'tamam' ve 'evet'lerle geçeceğiz. İşlem bittiğinde nVidia sürücüleri sisteme kurulmuş, ancak aktif edilmemiş ve kullanılmıyor olacaktır. Eğer aşağıdaki değişiklikleri yapmazsak sistemimizi eskisi gibi kullanmaya devam ediyor olacağız.

Eski /etc/X11/XF86Config-4 dosyasında ekran sürücüsünü belirleyen bölümde

Section "Device"
  Identifier "device1"
  VendorName "nVidia Corporation"
  BoardName "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)"
  Driver "nv"
  Option "DPMS"
EndSection

Driver "nv" satırı yer almaktadır. Bu sistemin XFree86 ile gelen sürücüsünü kullandığını gösterir. Bu satırı Driver "nvidia" olarak değiştireceğiz. Sonuçta

Section "Device"
  Identifier "device1"
  VendorName "nVidia Corporation"
  BoardName "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)"
  Driver "nvidia"
  Option "DPMS"
EndSection

şeklini elde edeceğiz. Ayrıca eğer "Module" bölümünde Load "glx" yoksa eklememiz ve Load "dri" ve Load "GLcore" satırları varsa silmemiz gerekiyor. Bu bölüm de şuna benzeyecek:

Section "Module"
  Load "dbe" # Double-Buffering Extension
  Load "v4l" # Video for Linux
  Load "extmod"
  Load "type1"
  Load "freetype"
  Load "glx" # 3D layer
EndSection

Bunun için text ortamında çalışan vi gibi bir editör kullanabiliriz. Ama mevcut durumda sistemimiz eski hali ile kullanılabilir olduğundan grafik ortama geçip işlemimizi daha konforlu olarak tamamlayabiliriz. Bunun için, bulunduğumuz konsolda

startx

yazarak X Window'u çalıştırırız. Sistemi 'root' olarak başlattığımız için grafik ortamın arkası root olduğumuzu bildirir şekilde kırmızı olacaktır. Burada bir editör programı ile yukardaki değişiklikleri yaparız. İşlem tamamlandığında ve X Window yeniden başlatıldığında sistem nVidia'nın sürücüsü ile açılacaktır. Bunun en kolay yolu yeniden Ctrl+Alt+F1 ile 'root' olarak bulunduğumuz konsola dönmek ve orada

restart

yazmak olacaktır. Bol şanslar!

Ya sorun olursa?...

Büyük bir olasılıkla sorun yaşamayacaksınız. Ama yine de sorun olduğunda ne yapabileğimize bakalım. Öncelikle sistemimizi eski hali ile çalışabilir hale getirmemiz gerekir. Bunun için sistemi X Window olmadan açıp eski halini sakladığımız XF86Config-4 dosyasını yerine koymamız gerekiyor.

Sistemi grafik ortam olmadan açmak için bilgisayar açıldığında Lilo penceresinde iken Esc tuşuna basarız. Lilo penceresi bilgisayar açılırken karşımıza ilk çıkan ve Linux, Floppy Failsafe veya Windows'u seçmemizi sağlayan penceredir. Bu işlem açılışı durdurur ve text ekranda sizden giriş bekler.

linux 3

yazarak sistemimizi 'runlevel 3' ile yani, çok kullanıcılı ancak grafik olmayan modda açarız. Login istemi çıktığında 'root' olarak giriş yaparız. Ardından kaydettiğimiz dosyayı /etc/X11/XF86Config-4 dosyası üzerine kopyalarız.

cp /etc/X11/XF86Config-4-saved /etc/X11/XF86Config-4

Artık sistemimizi eski hali ile kullanabiliriz. Sisteme kendi kullanıcı hesabımızla girebilmek için

exit

yazarak 'root' hesabından çıkar ve kendi hesabımızla giriş yaparız. Bu durumda yine text modunda bulunmaktayız. Grafik moda geçmek için X Window'u çalıştırmamız gerekir.

startx

ile eski haline dönmüş grafik ekranımıza kavuşuruz.

Sorun Çözümüne Yardımcı Olmak.

Bir şekilde X Window'u çalıştıramadığımızda sorunun kaynaağını bulabilmek ve giderebilmek için bize yardım edebilecek iki dosya bulunuyor.

/var/log/XFree86.0.log
/home/user_name/.xsession-errors

Bunlar her X oturumu başladığında yeniden oluşturuluyor. Sorun olmuş bir X oturumundan sonra konsoldan bu dosyalara ulaşılabiliyorsa bu dosyaları sorunu belirtir durumda elde bulundurmak iyi olacaktır. /var/log/XFree86.0.log dosyasına bir editörle doğrudan ulaşamayız. Bu nedenle

cat /var/log/XFree86.0.log /home/user_name/XFree86.0.log.txt

komutu ile ulaşılabilir bir yazı dosyası haline getiririz. .xsession-errors dosyası ise önündeki noktadan anlaşılabileceği gibi gizli bir dosyadır. Konqueror'da bunu görebilmek için Görüntüle -> Gizli Dosyaları Göster seçeneğini açmamız gerekmektedir. Bu dosya da X Window tekrar çalıştırıldığında son durumu yansıtacağı için hatalı durumu belirten dosyayı

cp /home/user_name/.xsession-errors /home/user_name/xerros.txt

komutu ile xerrors.txt dosyası olarak saklarız. Sisteminiz normal olarak çalışıyorken de bu dosyaları incelemenizi tavsiye ederim.

İpucu

nVidia sürücüsü yüklendiğinde bilgisayar açılırken bir süre nVidia'nın logosu görünüyor. Bunu görmem gerekmiyor diyorsanız XF86Config-4 dosyasına 'Option "NoLogo" "1" satırını eklemeniz yeterli.

Section "Device"
  Identifier "device1"
  VendorName "nVidia Corporation"
  BoardName "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)"
  Driver "nvidia"
  Option "DPMS"
  Option "NoLogo" "1"
EndSection

Elektronist - Linux
nVidia Sürücüsünü Yüklemek

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com