Linux
Modemler Sonraki

Linux ve Modemler V1.0 Ağustos 2003
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Linux ve Modemler

Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz, şu anda Linux hemen hemen her modemi en az diğer işletim sistemleri kadar kullanabilmektedir. Linux'ta sorunlu olan modemler kadar diğer işletim sistemlerinde de sorunlu modem vardır.

Burada modemleri en ince ayrıntılarıyla değil, pratikte çoğunluğun kullanımına uygun olarak açıklayacağız. Linux yeni ve çok hızlı gelişen bir sistem olarak ilk defa kullanacak kişiler çoğunluktadır. Bu kişiler ilk defa karşılaştıkları ve yabancısı oldukları bir sistemde aslında çok kolay olan şeyleri bile yapmakta zorlanmaktadırlar. Hele bir de yol göstereceğim derken yanlış yol gösterenler de olursa, kullanıcı hepten şaşırmakta bilmediği birçok şey arasında boğulmakta ve sonuçta da Linux suçlanmaktadır. Burada anlatılacaklarla Linux'ta modem kurulum ve kullanımının aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz.

Modemler ne kadar çeşitli olursa olsun, işletim sistemleri onları 'modem' olarak görür. Bu işletim sisteminin modem ile anlaşmasında standart bir 'dil'i kullandığını gösterir. Kaba bir benzetme ile modemlerin bu dili anlamalarını sağlayan yazılıma modemin sürücüsü denir. Bazı modemler için Linux kendi sürücülerine sahiptir. Bunlar standart seri portu kullanan modemler ile ACM tipi USB modemlerdir. Diğer modemler için ise sürücülerin sisteme kurulması gerekmektedir.

Burada Mandrake Linux temel alınarak modem sürücülerinin kurulumunu ve İnternet bağlantısı için gerekli işlemleri anlatacağız. Ancak öncelikle daha sonra bütün modem bağlantı açıklamalarında adı geçecek olan kppp - internet bağlantı aracı hakkında bilgi vereceğiz.


Sonraki
kppp - İnternet Bağlantı Aracı

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com