Kylix
Delphi'nin Linux'taki Kardeşi Sonraki

Kylix İpuçları V1.1 Ağustos 2003
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Kylix Programları

Borland Kylix'i Linux dünyasına sunmasıyla, geçmişte önce DOS sonra da Windows alanında yaptığı gibi, programcılara Linux için de en güzel programlama aracını vermiştir. Burada Kylix'in kullanımında karşılaşabileceğiniz bazı sorulara cevap verilmeye çalışılmaktadır.


Sürüm Geçmişi:

V1.1 Ağustos 2003 Kylix3 ile ilgili ek bilgi. Bazı küçük ekler.
V1.0 Ocak 2003 İlk sürüm.


Sonraki
Kylix programlarını IDE dışında çalıştırmak.

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez.