Evde-Ofiste Linux Ağı
Önceki NFS Dosya Paylaşımı Sonraki

Evde-Ofiste Linux Ağı - Eylül 2003
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

NFS Dosya Paylaşımı

Linux bilgisayarları için ağ sistemimizin donanımla yakından ilgili bölümünü tamamladıktan sonra dosya paylaşımının yazılım ve protokollerle ilgili bölümüne geçebiliriz. İşe Mandrake Denetim Masası'nı açmakla başlayalım. Burada 'Bağlantı Noktaları' sayfasını seçelim. Bu sayfada 'Partition Sharing' yazan ikona tıklayalım.

Yeni açılan sayfada size kullanabileceğiniz iki farklı bağlantı türünü göstererek seçim yapmanız istenmektedir. Burada yer alan NFS(Network File System), Linux için dosya paylaşımında kullanılabilecek en uygun sistemdir. SMB ise esas olarak Windows ağlarında kullanılan bir dosya ve kaynak paylaşım sistemidir. SMB için ağ bağlantısı Linux'ta Samba ile gerçekleştirilir. Biz Linux bilgisayarları için paylaşımı düşündüğümüz için yalnızca NFS'i seçip yolumuza devam edeceğiz. Tamam'a tıklandığında NFS ile ilgili paketler sisteme kurulmak istenecektir, sizden gerekli Mandrake Linux CD'leri istenecek ve paketler kurulacaktır. Eğer bir bilgisayarın yalnızca diğer bilgisayarların paylaşıma açtığı kaynaklarından yararlanmasını istiyor ve kendi kaynaklarını dışarı açmasını istemiyorsanız, bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.

Paylaşıma açılan bilgisayarlarda Konqueror ile bir dizin seçildiğinde sağ tıklama ile açılan menüde veya özellikler penceresinde bir de paylaşımla ilgili bilgiler yer alacaktır. Konqueror'da dizinin başında görülen ikonun da paylaşıldığını gösterecek şekilde değiştiğini görürüz. Buradan gerekli gördüğümüz dizin veya dizinleri paylaşıma açabilir veya paylaşmayı iptal edebiliriz. Bu paylaşma işlemini yapabilmek için normal kullanıcıların 'fileshare' grubuna üye olmaları gereklidir. Bu işlem için paylaşımla ilgili paketler kurulurken size bu gruba kullanıcı eklemenizi sağlayacak işlem de yapılmaktadır. Gerekli gördüğünüz kullanıcıları bu gruba ekleyin. Bunun için daha sonra gerek görürseniz Mandrake Kontrol Merkezi - Sistem - UserDrake yoluyla kullanıcı gruplarını değiştirebilirsiniz.

Konqueror ile paylaştırılan kaynaklar için sistemde ne yapılıyor? Aslında bu paylaştırma işlemi /etc/exports adlı dosya üzerinde işlem yapıyor. Mesela /home/user_name/ortak_dir diye paylaştırmak istediğimiz bir dizinimiz olsun. Bu dizini paylaştırmak için /etc/exports dosyasına Konqueror'dan paylaşım yaptığımızda aşağıdaki satır eklenir.

   /home/user_name/ortak_dir 192.168.10.0(ro,all_squash,sync)

Burada paylaşılan dizin 192.168.10.x alt ağı için ro-read only - salt okunur, all_squash parola isteyen ve sync - yazmayı kontrol eden özelliklere sahiptir. Bu dizini yazılabilir olarak paylaşıma açmak için bu satırı

   /home/user_name/ortak_dir 192.168.10.0(rw,sync)

şekline getirmeliyiz. /etc/exports dosyasında değişiklik yaptığımızda bu değişikliğin tanınması için

  exportfs -ra

komutunu kullanmamız gerekir.

Şimdi sıra geldi paylaşıma açılan dizinlerin paylaşacak bilgisayarlar tarafından tanınmasına. Bu iş için yine Mandrake Denetim Masası'nı kullanacağız. Bağlantı Noktaları sayfasından 'NFS Bağlantı Noktalarını Belirle' yoluyla açılan pencerede eğer kullanılan bilgisayar paylaşıma açılmışsa öncelikle kendi paylaşıma açılmış olan dizinleri görülecektir. Ayrıca sağ üstte 'Sunucuları tara' butonu bulunacaktır. Kendisi paylaşıma açık olmayan bilgisayarlarda ise önce yalnızca bu buton yer alır. Bu butona tıkladığımızda, ağa bağlı olan ve paylaşıma açık olan bilgisayarlardaki paylaşım yerleri belirlenecek ve sol tarafta listelenecektir. Bunlar bilgisayarların isimleriyle yer alır. Bulunan paylaşım kaynakları üzerine tıklayarak onlarla ilgili işlemleri yapabiliriz. Önce size bağlantı noktası sorulacaktır. Önerilen bağlantı noktasını seçin. Bu genellikle /mnt/paylaşılan_dizin şeklinde bir yer olacaktır. İşlemler tamamlandığında da paylaşılan dizinlere ulaşmak için bu /mnt dizini kullanılır. Ardından bunun kalıcı olmasını isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Evet derseniz bu kaynak bilgisayarınız açılırken otomatik olarak bağlanacak ve kullanımınıza hazır halde olacaktır. Bunu seçin bir sakıncası yoktur. Bu işlemden sonra seçtiğiniz bağlantı noktası oluşturulacaktır. Eğer kalıcı olmasını seçtiyseniz /etc/fstab dosyasına gerekli girdiler eklenecektir. 'izmir' bilgisayarı üzerindeki 'izmirli' isimli kullanıcıya ait 'ortak' adlı dizin için 'ankara' veya 'istanbul' bilgisayarlarındaki /etc/fstab dosyasına eklenen satır aşağıdakine benzer.

izmir.memleket:/home/izmirli/ortak /mnt/ortak nfs soft,rsize=8192,wsize=8192,nosuid 0 0

Bu dizin 'ankara' ya da 'istanbul' bilgisayarlarında /mnt/ortak dizinine bağlanmıştır (mount). 'izmir' bilgisayarının /home/izmirli/ortak dizinine kendi bilgisayarlarından /mnt/ortak üzerinden ulaşabilirler.

Artık üzerinde bulunduğu bilgisayar ağa bağlı ise bu dizinler diğer bilgisayarlar tarafından kullanılabilirler.


Önceki Ön sayfa Sonraki
Ethernet Kartlarının Ayarı Evde-Ofiste Linux Ağı NFS Dosya Paylaşımında Güvenlik

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com