RPM Oluşturmak
Tarball'dan RPM - muhasebeci Mandrake İçin RPM Oluşturmak Yamalar

RPM Oluşturmak - 050112
Tanju Taşçılar - tanju@elektronist.com
Registered Linux User #283274

Diğer Yöntemler

Tarball + SpecFile

Eğer tarball içinde spec dosyası varsa ve bu spec dosyası ile sorunsuz olarak RPM oluşturuluyorsa tarball'un bulunduğu dizinde

rpm -tb paket_adı.tar.gz

komutu ile RPM dosyamızı oluşturabiliriz. Ancak bu durumda yama uygulamak ve RPM oluşturulması sırasında değişiklik yapmak sözkonusu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda eğer Mandrake Linux için RPM oluşturuyorsak spec dosyasının gerekli özellikleri taşımasına dikkat etmemiz gerekir.

urpmb

Eğer elinizde programınıza ait spec dosyası varsa veya kendiniz oluşturmuşsanız Sistem Hazırlığı bölümünde anlatılan hazırlıkları yapmadan da bulunulan dizinde RPM oluşturabilirsiniz. Bunun için Mandrake Linux'un urpmb scriptini kullanabilirsiniz. Bu durumda yapılan işlemler mümkün olduğu kadar Mandrake Linux yapısına uygun olarak yapılacaktır.

checkinstall

Aslında amacı RPM oluşturmak olmayan ancak kaynaktan kurulum yapılması sırasında karşılaşılan zorlukları hafifletmek için geliştirilen checkinstall programı ile de RPM oluşturulabilir. Ancak bu yöntem ile asıl amaçlanan RPM oluşturmak değil, kaynak dosyası bulunan programları ara ürün olarak RPM'e dönüştürüp kendi sisteminizde kurulum ve kaldırılmasını kolaylaştırmaktır. Bu yöntemle oluşturulan RPM'lerin Mandrake Linux RPM'lerinin özelliklerini taşımayacağı ve dağıtım için uygun olmayacağı açıktır.

 


Tarball'dan RPM - muhasebeci Ön sayfa Yamalar
Mandrake İçin RPM Oluşturmak

Bu ve ilişkilendirilmiş yazılar GPL lisansına göre yayınlanmaktadır. Bütün hakları yazarına aittir. Yazarının ismi belirtilerek serbestçe dağıtılabilir ve kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri, hiçbir şekilde ve şartta GPL lisansı haricinde kullanılamaz. Burada yer alanları bulundurmaktan, kullanmaktan veya alıntı yapmaktan dolayı hiçbir sunucu, servis veya protokol, yazı veya içeriği üzerinde hak iddia edemez. info@elektronist.com